Klinisk Forskningscenter - Ove Andersen

Education See all

Klinisk Forskningscenter - Ove Andersen

Klinisk Forskningscenter

Interview med Ove Andersen af Journalist Hanne Stetting Duvå

Klinisk Forskningscenters opgave på Hvidovre Hospital er at fremme forskningen på tværs af hele hospitalet. Dertil har centret opbygget en samlende infrastruktur hvor mere end 45 forskere fra grundvidenskabelige, teknologiske og kliniske miljøer færdes. Centret er en dynamisk organisation, som arbejder for at udvikle patientbehandlingen lige fra en større forståelse af basale sygdomsmekanismer til forbedring af aktuelle kliniske retningslinjer og patientforløb.

Gennem strategisk forskningsledelse og projektvejledning har Klinisk Forskningscenter
samlet både de sundhedsfaglige specialister og andre tværgående kompetencer, som statistikere og molekylærbiologer. Samarbejdet mellem forskerne resulterer i en årlig produktion på 50-60 videnskabelige artikler, hvoraf størstedelen udspringer af forskningsprojekter forankret på Hvidovre Hospital.    


Fakta om Klinisk Forskningscenter


Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling, som yder støtte og vejledning til forskningsprojekter og forskere, samt udvikler de faglige og forskningsmæssige ressourcer på hospitalet.

Klinisk Forskningscenter ledes af forskningschef Ove Andersen, som assisteres af
stabschef Linda Andresen og fuldmægtig Mette Lindstrøm.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt.

Du finder os i afsnit 136, orange center 1.
                                                                       


Klinisk Forskningscenter er karakteriseret ved en bred tværfaglig forskningsvirksomhed. Afdelingens interesser spænder fra klinisk og patientorienteret forskning til grundvidenskabelig forskning i molekylære sygdomsmekanismer. Forskningscentret har opbygget en ekspertise inden for molekylærbiologisk forskning og diagnostik, og indgår i vid udstrækning i forskningssamarbejder med andre afdelinger på Hvidovre hospital. Forskningscentrets laboratorium forsker i virus ’evolution’ under sygdomsbehandling, virale ’immune evasion’ mekanismer samt i fysiologiske og molekylære sygdomsmekanismer ved en række virale infektionssygdomme, heriblandt inflammation, cancer, HIV, Hepatitis C virus, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus og metapneumovirus.

Det er forskningscentrets mål at indgå i relevante kliniske og grundvidenskabelige forskningssamarbejder, at udøve forskning af høj international klasse, at uddanne læger og ph.d.-studerende indenfor alle sundheds- og naturvidenskabelige områder, samt at formidle forskning i såvel internationale tidsskrifter som til lægmand. Forskningscentrets mål søges opnået igennem rekruttering af kvalificerede forskere og studerende indenfor centrets indsatsområder, igennem forskningssamarbejder, samt igennem en øget profilering af centrets ekspertiser.Etablering af Klinisk Forskningscenter skete ved dannelsen af HS i 1998. Den daværende sammenlægning af hospitalerne betød, at flere specialafdelinger blev flyttet rundt imellem de i alt seks hospitaler. I forbindelse med at nogle afdelinger blev flyttet fra Hvidovre Hospital, blev der plads til at nye initiativer kunne opstå. 

Klinisk Forskningscenter er således resultatet af en ny måde at samle kompetencer og organisere forskning på. Forskningscentret var den første tværfaglige forskningsafdeling indenfor Hospitalsvæsnet i Danmark, og har til formål at bidrage med at identificere og samle ny viden og ekspertise indenfor de mange forskningsområder der findes på Hvidovre Hospital.

Klinisk Forskningscenter er en afdeling i vækst, der siden 1998 er vokset fra at være en forskningschef med en lille stab til i dag at have 48 medarbejdere. 
Den positive udvikling er et godt eksempel på, hvordan man kan omsætte den overordnede strategi, der er skitseret i strategiplanen for Hovedstadsregionen og som blandt andet fokuserer på at styrke forskningsledelse. Dette er en struktur, der kan fungere som en model for forskning i den nye region.

Klinisk Forskningscenter har 54 medarbejdere, samt en masse igangværende projekter, heraf bl.a.:      
• 17 ph.d.-studerende  
• 10 studerende indenfor sundhedsfaglige uddannelser
• 45 publikationer i 2008                     
• 17 indmeldte patenter

Education See all

Aubrey de Grey show data from the 1000 mice experiement on longevity drugs...
suPAR is a prognostic inflammatory biomarker that reflects the immune...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling på Hvidovre hospital, som...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling på Hvidovre hospital, som...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling, som yder støtte og...
Klinisk Forskningscenter

Interview med Ove Andersen af Journalist...