KFC

Education See all

KFC

Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling, som yder støtte og vejledning til forskningsprojekter og forskere, samt udvikler de faglige og forskningsmæssige ressourcer på hospitalet.

Klinisk Forskningscenter ledes af forskningschef Ove Andersen, som assisteres af
stabschef Linda Andresen og fuldmægtig Mette Lindstrøm.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt.
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling på Hvidovre hospital, som yder støte og vejledning til forskningsprojekter og forskere, samt udvikler de faglige og forskningsmæssige ressourcer på hospitalet.Klinisk Forskningscenter blev etableret i 1999 med en forskningschef og en mindre stab. Staben består i 2007 af 12 fast- og 26 fondsansatte, heraf er 12 Ph.d.-studerende. Endvidere er 10 prægraduate studerende tilknyttet afdelingen.

Formålet er at fremme hospitalets overordnede mål for forskning, sikre en optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer samt sikre sammenhæng i indsatsen. Styrken i forskningscentret er, at problemstillinger, der afdækkes under det kliniske arbejde, kan belyses i videnskabelige projekter, der trækker på centrets og hospitalets ekspertise og ressourcer. Forskningscentret koordinerer aktiviteterne i en række afdelinger med metodologisk sammenfald i forskningsopgaverne. Forskningscentret varetager selvstændigt eller i samarbejde med andre forskningsmiljøer på hospitalet nye forsknings- og udviklingsopgver af større art.

Klinisk Forskningscenter er karakteriseret ved en omfattende sundhedsvidenskabelig forskning, dels gennem egne projekter, dels ved deltagelse i andre afdelingers projekter. Forskningsaktiviteterne spænder fra grundvidenskabelig forskning og laboratorieforskning til randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser og forskning i pleje og omsorg. Medarbejderstaben tæller endvidere to biostatistikere, der bl.a. tilbyder statistisk bistand til hospitalets ansatte samt til samarbejdspartnere og efter forudgående aftale til rekvireret arbejde.

Det er Klinisk Forskningscenters mål at fastholde og udbygge den videnskabelige aktivitet.

Forskningscentret har opbygget en markant forskningsmæssig profil og vil være i front indenfor kernefelterne, der bl.a. indbefatter translationel forskning indenfor cancer, virologi og inflammation.

Uddannelsesfunktionen omfatter prægraduat undervisning af lægestuderende, biologistuderende, laborantelever samt postgraduat universitetsrelateret kursus- og undervisningsaktiviteter.

Mål for Klinisk Forskningscenter

Forskningscentret skal være i front indenfor molekylærbiologisk-immunologisk og virologisk forskning.
Forskningscentret skal kunne tiltrække de bedste forskere indenfor miljøet og være drivkraft for tværfaglig forskningsaktivitet.
Forskningscentret skal bidrage til at styrke netværksdannelse med såvel offentlige som private institutioner
Forskningscentret skal bidrage til synliggørelse af hospitalets forskningsaktivitet.
Der henvises iøvrigt til hjemmesiden :
‪http://www.hvidovrehospital.dk/menu/Afdelinger/Klinisk+Forskningscenter/‬

Produceret af BioLogicMedia.dk
Optagelser af Bjørn Vidø, Jesper Eugen-Olsen og Journalist Hanne Stetting Duvå

Education See all

suPAR is a prognostic inflammatory biomarker that reflects the immune...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling på Hvidovre hospital, som...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling på Hvidovre hospital, som...
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling, som yder støtte og...
Klinisk Forskningscenter

Interview med Ove Andersen af Journalist...