Jens Sloth Nielsen - Formand

Patient Organisations See all

Jens Sloth Nielsen - Formand

Formand: Jens Sloth Nielsen

Stiftet: 1971

Formål: At virke for fortsat udbredelse af kendskab til psoriasis, forståelsen for dens følger, samt de metoder, såvel fysiske som psykiske, der kan bringes i anvendelse til opnåelse af de tilsigtede formål og resultater.

At påvirke statslige og kommunale instanser til øget indsats for forskning i psoriasis, samt pleje og behandling af psoriasispatienter.

At udøve socialt oplysningsarbejde over for medlemmerne om deres rettigheder og muligheder for at opnå specialbehandlinger og økonomisk støtte, og at virke for gratis lægemidler og hjælpemidler til psoriasispatienter.

Medlemmer: Ca. 4.800. Alle, der ønsker det, kan blive medlem.

Handicap: Psoriasis er en arvelig hudsygdom, der blandt andet fremtræder som psoriasiseksem og psoriasisgigt. Der skønnes at være 150.000 mennesker i Danmark, der har denne lidelse.

Struktur: Landsforening med 15 lokalafdelinger, som stort set følger de tidligere amtsgrænser. Faste udvalg: Medieudvalg, Klimabehandlingsudvalg, PsoUngUdvalg samt Kursusudvalg.

Aktiviteter: Medlemsmøder og kurser, oplysning, rådgivning og støtte til forskning. Foreningen medvirker til, at børn rejser til klimabehandling i Israel.

Danmarks Psoriasis Forenings Ungdomsudvalg (PsoUng) står for aktiviteter, der i særlig grad er målrettet til unge mellem 15 og 30 år.

Telefonisk rådgivning via socialrådgiver og dermatologisk sygeplejerske hver torsdag kl. 16.3018.30.

Fonde: Psoriasis Forskningsfonden.

Forskning: Foreningen støtter forskning gennem Psoriasis Forskningsfonden.

Internationalt: Medlem af det nordiske samarbejde NORDPSO, det europæiske EuroPso samt af International Federation of Psoriasis Associations (IFPA).

Publikationer: Landsforeningens medlemsblad “Psoriasis Nyt” udkommer seks gange årligt i et oplag på 7.000 eksemplarer.

Informationsmateriale: Oplysningsfoldere, pjecer, video og plancher.

Patient Organisations See all

Wilson Kipketer og hans Dream team løber DHL for og med Parkinsonforeningen.
Nepal 2010 UK Version
Morbus Bechterew - eksperten har selv sygdommen


...
About IMID.
Recorded in Copenhagen and New York.
This film is...
Fakta om De Autoimmune

Hvilke organisationer står bag De...

Formand: Jens Sloth Nielsen

Stiftet: 1971

Formål: At virke for...